Textilimpregnering 

Långtidsverkande och effektiv skydd av textilier som ger vatten- och smutsavisande egenskaper.