Ozonbehandlingar 

Luftrening med hjälp av aktivt syre. Eliminerar mögelsporer, bakterier och allergener i luften.