Miljöpolicy 

Green Car - ett skonsamt och miljöanpassat sätt för rengöring
 
  • Vid ångrengöring använder vi rent vatten utan tillsatser
  • Vid textilvård använder vi tempererat vatten med minimal mängd av PH-neutral rengöringsmedel
Vår metod minskar drastisk mängden spillvatten jämfört med traditionell rengöring.
 
Vårt mål är att alltid erbjuda den bästa lösningen mot vattenföroreningar.